WADA Zakazane substancje na 2024
WADA Zakazane substancje na 2024

WADA Ogłasza Zakazane Substancje na 2024 Rok. Światowa Agencja Antydopingowa opublikowała Listę Zakazanych Substancji i Metod na rok 2024. Lista została zatwierdzona przez Komitet Wykonawczy WADA 22 września 2023 roku i wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku.

Zmiany i Uwagi Wyjaśniające

WADA opublikowała również Podsumowanie Głównych Modyfikacji i Uwagi Wyjaśniające w porównaniu do listy z 2023 roku. Dodatkowo, przedstawiono Program Monitorowania na 2024 rok. Program ten obejmuje substancje, które nie znajdują się na Liście, ale które WADA chce monitorować w celu wykrycia potencjalnych wzorców nadużyć w sporcie.

Zasady i Zakazy

Lista jest jednym z ośmiu Międzynarodowych Standardów, które są obowiązkowe dla wszystkich Sygnatariuszy Światowego Kodeksu Antydopingowego. Określa, jakie substancje i metody są zakazane zarówno w czasie zawodów, jak i poza nimi, oraz które substancje są zabronione w konkretnych dyscyplinach sportowych.

Apel do Środowiska Sportowego

Dyrektor Generalny WADA, Olivier Niggli, zachęca sportowców, ich otoczenie oraz wszystkie zainteresowane strony do zapoznania się z Podsumowaniem Głównych Modyfikacji. Zapoznanie ma pomóc unikać niezamierzonego stosowania zakazanych substancji i metod w sporcie w 2024 roku. Prosi również wszystkie organizacje antydopingowe na świecie o udostępnienie Listy. Prosi też o przekazywanie powiązanych z nią dokumentów sportowcom, ich otoczeniu i innym odpowiednim stronom.

Zobowiązanie Triathlonu Światowego

Triathlon Światowy potwierdza swoje niezachwiane zobowiązanie do zwalczania stosowania zakazanych substancji i metod w triathlonie. Organizacja ta nadal inwestuje czas, wysiłek, energię i znaczące środki finansowe w swoją misję antydopingową. Zakazane Substancje na 2024 rok WADA umieściła na swojej stronie internetowej.

Więcej informacji o Liście Zakazanych Substancji na 2024 rok można znaleźć na stronie internetowej WADA.