Event has been cancelled

XV Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka 2020 - wydarzenie odwołane

Logo Zawodów XV Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka 2020
Data20-06-2020
AdresPłock, Mazowieckie Polska
DystanseTriathlon (375m / 8km / 2,5km)
Triathlon - sprint (750m / 20km / 5km)
Linkhttp://pttdelta.pl
Widzisz błędną informacje w opisie wydarzenia. Daj nam znać klikając w ten link.

Opis zawodów

Regulamin XV Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka,
VIII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB,

20czerwca 2020 r.

Cel imprezy:

Popularyzacja triathlonu,

Upowszechnianie aktywnych form rekreacji ruchowej (pływania, biegania i jazdy na rowerze) na terenie Kąpieliska Miejskiego „Sobótka”,

Organizator główny:

Płockie Towarzystwo Triathlonu DELTA (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją XV Triathlonu
o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) jest wykonawca techniczny zawodów, (zwany dalej Administratorem). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w XIV Triathlonie o Puchar Prezydenta Miasta Płocka zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zawodnikom, którzy podali dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej - samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami
i będzie je udostępniał na stronie internetowej.

Współorganizatorzy:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Płocku,

Okręgowa Izba Lekarska w Płocku,

Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Termin i miejsce:

20 czerwca 2020 r. (sobota), godz. 12.00 – Kąpielisko Miejskie „Sobótka”.

Imprezy towarzyszące:

W ramachXV Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka zostaną przeprowadzone:

VIII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB,

Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie,

Dystanse:

Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie,

Pływanie – 375 m,

Rower – 8 km,

Bieg – 2,5 km.

XV Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka,

VIII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB:

(start wspólny)

Pływanie – 750 m,

Rower – 20 km,

Bieg – 5 km.

Uwaga: zawody zostaną przeprowadzone na wszelkiego rodzaju rowerach o dowolnych rozmiarach kół.

Obowiązuje zakaz startu na rowerach szosowych i przełajowych!

Program zawodów:

08:00 – 11:00 weryfikacja zawodników startujących w zawodach, wydawanie pakietów startowychi ewentualne przyjmowanie zapisów,

09:00 – otwarcie parku rowerowego, kontrola stanu technicznego rowerów oraz przyjmowanie rowerów,

10:20 – odprawa techniczna dla STARTU Otwartych Mistrzostw Płocka Amatorów (park rowerowy),

10:30 – START Otwartych Mistrzostw Płocka Amatorów
w Triathlonie,

11:30 – zamknięcie parku rowerowego,

11:40 – odprawa techniczna dla STARTU GŁÓWNEGO (park rowerowy),

12:00 – START XV Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka,XVMistrzostw Polski Lekarzy w Triathlonie MTB,

14:00 – odbiór rowerów z parku rowerowego,

14:15 – ceremonia zakończenia zawodów, wręczenie nagród.

Uczestnictwo:

WPucharze Prezydenta Miasta Płocka oraz Mistrzostwach Polski Lekarzy w Triathlonie MTB mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni po wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowej

https://foxter-sport.pl/xv-triathlon-o-puchar-prezydenta-miasta-plocka

lub w biurze zawodów. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie oświadczenia.

Organizator wprowadza limit startujących: 100 zawodników
w Pucharze Prezydenta Miasta Płocka łącznie z zawodnikami startującymi w VIII
Mistrzostwach Polski Lekarzy
wTriathlonie MTB
, decyduje kolejność opłaty startowej.

W Otwartych Mistrzostwach Płocka Amatorów
w Triathlonie
mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni po wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowej

https://foxter-sport.pl/xv-triathlon-o-puchar-prezydenta-miasta-plocka

lub w biurze zawodów. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie oświadczenia.

Organizator wprowadza limit startujących: 100 zawodników, decyduje kolejność opłaty wpisowego.

Obowiązuje posiadanie sprawnego ROWERU oraz kasku rowerowego.

Wszyscy uczestnicy zostaną ubezpieczeni od NNW.

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość raz dowód opłaty startowej.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów jest:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty startowej,

Zapoznanie się i wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego

Regulaminu i tym samym pełną akceptację niniejszych regulacji oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,

Złożenie oświadczenia o starcie w zawodach na własną  odpowiedzialność oraz o stanie zdrowia pozwalającym na start w zawodach,

Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawodnika podanych w zgłoszeniu, a także na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Administratora na adres mailowy zawodnika informacji dotyczących zawodów. Dane osobowe zawodnika mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji zawodów (XV Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, VIII Mistrzostw Polski Lekarzy w Triathlonie MTB, Otwartych Mistrzostw Płocka Amatorów w Triathlonie),

Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego
w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Zawodnik udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, bilbordach, poprzez emisję w przekazach telewizyjnych i radiowych oraz wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli zawody będzie realizowany systemem elektronicznym.

 

Zgłoszenia:

do dnia 20 maja 2020 r. po dokonaniu opłaty startowej i wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowej
https://foxter-sport.pl/xv-triathlon-o-puchar-prezydenta-miasta-plocka

zgłoszonym po 20 maja 2020 r. organizator nie gwarantuje otrzymania na mecie pamiątkowego medalu, posiłku
i upominków od sponsorów,

W dniu zawodów od godz. 08.00, Kąpielisko Miejskie „Sobótka”,

O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania opłaty startowej,

wszystkie koszty opłaty startowej pokrywa osoba wpłacająca.

Opłaty startowe:

XV Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka,

VIII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB:

130,00 PLN płatne do 14kwietnia 2020 r.

180,00 PLN płatne od 15 kwietnia do 5czerwca 2020 r.

230,00 PLN płatne w dniu zawodów.

Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie:

100,00 PLN płatne do 14kwietnia 20 r.

150,00 PLN płatne od 15 kwietnia do 5czerwca 2020 r.

200,00 PLN płatne w dniu zawodów.

Opłaty startowe uiszczać należy za pomocą płatności elektronicznych (Przelewy24 w serwisie Foxter-Sport) w trakcie rejestracji na zawody.

Linkdo ponownej płatności (w przypadku problemów) przesłany zostanie również na podany podczas rejestracji adres e-mail.

Prawo bezpłatnego startu przysługuje osobom zwolnionym z opłaty startowej przez Organizatora.

Uwagi: Opłata startowa nie podlega zwrotowi!

Rachunki za wpisowe będą wystawiane tylko w biurze, w dniu zawodów.

Wyżywienie:

Organizator zapewnia po zawodach w ramach opłaty startowej posiłek regeneracyjny, napoje w trakcie zawodów na trasie i na mecie.

Klasyfikacje:

XV Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka:

Generalna: kobiet i mężczyzn,

Kategorie wiekowe kobiet (K):

K – 1 do 29 lat,

K – 2 30 – 44 lata,

K – 3 45 lat i powyżej,

K – P kat. płockich zawodniczek.

Kategorie wiekowe mężczyzn (M):

M – 1 do 29 lat,

M – 2 30 – 39 lat,

M – 3 40 – 49 lat,

M – 4 50 – 59 lat,

M – 5 60 lat i powyżej,

M – P kat. płockich zawodników.

Kategorie VIII Mistrzostw Polski Lekarzy w Triathlonie MTB:

K1 – kobiety do 35 lat,

K2 – kobiety powyżej 35 lat,

M1 – mężczyźni do 35 lat,

M2 – mężczyźni 36 – 45 lat,

M3 – mężczyźni 46 – 55 lat,

M4 – mężczyźni powyżej 55 lat.

Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie:

Kategorie wiekowe kobiet (K):

K – 1 do 34 lat,

K – 2 35 lat i powyżej,

K – P kat. płockich zawodniczek.

Kategorie wiekowe mężczyzn (M):

M – 1 do 29 lat,

M – 2 30 – 39 lat,

M – 3 40 – 49 lat,

M – 4 50 lat i powyżej,

M – P kat. płockich zawodników.

Nagrody:

XV Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka:

Klasyfikacja generalna kobiet:

I – VI miejsce: nagrody pieniężne,

Klasyfikacja generalna mężczyzn:

I – VI miejsce: nagrody pieniężne.

Pierwsza trójka najlepszych zawodników w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzyma puchary,

Za zajęcie miejsc I – III w kategoriach wiekowych kobiet
i mężczyzn zawodnicy otrzymają puchary i  nagrody rzeczowe lub pieniężne),

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I – VI) nie są brani pod uwagę w klasyfikacji kategorii wiekowych,

Zawodnicy kończący triathlon (z wyjątkiem zgłoszonych po 20 maja 2020) otrzymają na mecie pamiątkowy medal i upominki od sponsorów.

Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie:

Za zajęcie miejsc I – III w kategoriach wiekowych kobiet
i mężczyzn zawodnicy otrzymają puchary i  nagrody rzeczowe lub pieniężne,

Zawodnicy kończący triathlon (z wyjątkiem zgłoszonych po 20 maja 2020) otrzymają na mecie pamiątkowy medal i upominki od sponsorów.

14. Bezpieczeństwo zawodników.

Zawody odbędą się przy wyłączonym ruchu kołowym.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie we wszystkich konkurencjach zawodów.

Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania zawodów są ostateczne i niezmienne.

Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Miejskiej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego oraz służby porządkowej.

Wszyscy zawodnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

15. Postanowienia końcowe.

Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną i zabezpieczenie Wodnego   Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na trasie zawodów.

Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać:

czepki pływackie na trasie pływackiej,

numery startowe na trasie kolarskiej i biegowej.

Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych (informacja
o noclegach: www.plock.eu/pl/noclegi.html).

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie zawodów, wynikające z winy zawodników.

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmują    Organizatorzy.

Informacje dotyczące XV Triathlonu o PucharPrezydenta Miasta Płocka na www.pttdelta.pl

 

 

 

Znajdź nocleg od 19-06-2020 do 20-06-2020 z Booking.com w lokalizacji Płock (Polska)

Kristian Blummenfelt: Cel to Złoto Olimpijskie w Paryżu
Kristian Blummenfelt: Cel to Złoto Olimpijskie w Paryżu

Kristian Blummenfelt, mistrz olimpijski w triathlonie, skupia się na obronie tytułu w Paryżu – cel złoto olimpijskie i bieg poniżej 29 minut.

Czytaj dalej
Polacy na Ultra Triathlon Italy 2024 (30xIM)
Polacy na Ultra Triathlon Italy 2024 (30xIM)

Już w przyszłym roku, Tomasz Lus i Jurand Czabański, dwaj zawodnicy z Polski, zmierzą się z niezwykłym wyzwaniem. We włoskim Desanzano del Garda odbędą się zawody ultratriathlonu na dystansie 30x Ironman.

Czytaj dalej