XIV Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, VII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB

Logo Zawodów XIV Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, VII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB
Data08-06-2019 ( pozostało )
AdresPłock, Mazowieckie Polska
DystanseTriathlon (375m / 8km / 2,5km)
Triathlon - sprint (750m / 20km / 5km)
Linkhttps://foxter-sport.pl
Widzisz błędną informacje w opisie wydarzenia. Daj nam znać klikając w ten link.

Opis zawodów

Regulamin XIV Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka,
VII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB,

8 czerwca 2019 r.

Cel imprezy:

Popularyzacja triathlonu,

Upowszechnianie aktywnych form rekreacji ruchowej (pływania, biegania i jazdy na rowerze) na terenie Kąpieliska Miejskiego „Sobótka”,

Organizator główny:

Płockie Towarzystwo Triathlonu „DELTA” (kontakt: Waldemar Gieres tel. 606 754 997), http://www.pttdelta.pl/

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją XIV Triathlonu
o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) jest wykonawca techniczny zawodów, (zwany dalej Administratorem). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w XIV Triathlonie o Puchar Prezydenta Miasta Płocka zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Zawodnikom, którzy podali dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej - samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami
i będzie je udostępniał na stronie internetowej.

Współorganizatorzy:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Płocku,

Okręgowa Izba Lekarska w Płocku,

Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Termin i miejsce:

8 czerwca 2019 r. (sobota), godz. 12.00 – Kąpielisko Miejskie „Sobótka”.

Imprezy towarzyszące:

W ramach XIV Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka zostaną przeprowadzone:

VII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB,

Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie,

Mistrzostwa Płockich Szkół Ponadgimnazjalnych
w Triathlonie  – Młodzieżowa Liga Sportowa,

Mistrzostwa Płockich Szkół Podstawowych i Gimnazjów
w Aquathlonie – Młodzieżowa Liga Sportowa.

Dystanse:

Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie, Mistrzostwa Płockich Szkół Ponadgimnazjalnych w Triathlonie:

Pływanie – 375 m,

Rower – 8 km,

Bieg – 2,5 km.

XIV Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka,

VII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB:

(start wspólny)

Pływanie – 750 m,

Rower – 20 km,

Bieg – 5 km.

Uwaga: zawody zostaną przeprowadzone na wszelkiego rodzaju rowerach o dowolnych rozmiarach kół.

Obowiązuje zakaz startu na rowerach szosowych i przełajowych!

Program zawodów:

08:00 – 11:00 weryfikacja zawodników startujących w zawodach triathlonowych i aquathlonie, wydawanie pakietów startowych
i ewentualne przyjmowanie zapisów,

09:00 – otwarcie parku rowerowego, kontrola stanu technicznego rowerów oraz przyjmowanie rowerów,

10:00 – START Mistrzostw Płockich Szkół Podstawowych
i Gimnazjów w Aquathlonie,

10:20 – odprawa techniczna dla STARTU Otwartych Mistrzostw Płocka Amatorów (park rowerowy),

10:30 – START Otwartych Mistrzostw Płocka Amatorów
w Triathlonie,
Mistrzostw Płockich Szkół Ponadgimnazjalnych
w Triathlonie,

11:30 – zamknięcie parku rowerowego,

11:40 – odprawa techniczna dla STARTU GŁÓWNEGO (park rowerowy),

12:00 – START XIV Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, VII Mistrzostw Polski Lekarzy w Triathlonie MTB,

14:00 – odbiór rowerów z parku rowerowego,

14:15 – ceremonia zakończenia zawodów, wręczenie nagród.

Uczestnictwo:

W Pucharze Prezydenta Miasta Płocka oraz Mistrzostwach Polski Lekarzy w Triathlonie MTB mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni po wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowej 

https://foxter-sport.pl/xiv-triathlon-o-puchar-prezydenta-miasta-plocka

lub w biurze zawodów. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie oświadczenia.

Organizator wprowadza limit startujących: 150 zawodników
w Pucharze Prezydenta Miasta Płocka łącznie z zawodnikami startującymi w VII
Mistrzostwach Polski Lekarzy
w Triathlonie MTB
, decyduje kolejność opłaty startowej.

W Otwartych Mistrzostwach Płocka Amatorów
w Triathlonie
mogą uczestniczyć zawodnicy zgłoszeni po wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowej

 

https://foxter-sport.pl/xiv-triathlon-o-puchar-prezydenta-miasta-plocka

lub w biurze zawodów. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie oświadczenia.

Organizator wprowadza limit startujących: 150 zawodników, decyduje kolejność opłaty wpisowego.

W Mistrzostwach Płockich Szkół Ponadgimnazjalnych
w Triathlonie
obowiązuje oddzielny regulamin rozesłany do płockich szkół.

W Mistrzostwach Płockich Szkół Podstawowych i Gimnazjów
w Aquathlonie
obowiązuje oddzielny regulamin rozesłany do płockich szkół.

Obowiązuje posiadanie sprawnego ROWERU oraz kasku rowerowego.

Wszyscy uczestnicy zostaną ubezpieczeni od NNW.

Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość raz dowód opłaty startowej.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów jest:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dokonanie opłaty         startowej,

Zapoznanie się i wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego                        Regulaminu i tym samym pełną akceptację niniejszych regulacji                     oraz zobowiązanie się do ich przestrzegania,

Złożenie oświadczenia o starcie w zawodach na własną                       odpowiedzialność oraz o stanie zdrowia pozwalającym na start w zawodach,

Wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych                       osobowych zawodnika podanych w zgłoszeniu, a także na                       zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska,                        płci, roku urodzenia, narodowości, w przekazach          telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej                       oraz na przesyłanie przez Administratora na adres mailowy                       zawodnika informacji dotyczących zawodów. Dane osobowe                       zawodnika mogą być przekazywane przez Administratora                       podmiotom z nim współpracującym przy realizacji zawodów                      (XIV Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka, VII Mistrzostw Polski Lekarzy w Triathlonie MTB, Otwartych Mistrzostw Płocka Amatorów w Triathlonie),

Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego
w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Zawodnik udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji na wykorzystanie                       utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji,
w tym w szczególności: zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, bilbordach, poprzez emisję w przekazach telewizyjnych i radiowych oraz wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli zawody będzie realizowany systemem elektronicznym.

Zgłoszenia:

do dnia 7 maja 2019 r. po dokonaniu opłaty startowej i wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie internetowej

https://foxter-sport.pl/xiv-triathlon-o-puchar-prezydenta-miasta-plocka

zgłoszonym po 7 maja 2019 r. organizator nie gwarantuje otrzymania na mecie pamiątkowego medalu, posiłku
i upominków od sponsorów,

W dniu zawodów od godz. 08.00, Kąpielisko Miejskie „Sobótka”,

O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania opłaty startowej,

wszystkie koszty opłaty startowej pokrywa osoba wpłacająca.

Opłaty startowe:

XIV Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka,

VII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Triathlonie MTB:

130,00 PLN płatne do 31 marca 2019 r.

180,00 PLN płatne od 01 kwietnia do 24 maja 2019 r.

230,00 PLN płatne w dniu zawodów.

Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie:

100,00 PLN płatne do 31 marca 2019 r.

150,00 PLN płatne od 01 kwietnia do 24 maja 2019 r.

200,00 PLN płatne w dniu zawodów.

Opłaty startowe uiszczać należy za pomocą płatności elektronicznych (Przelewy24 w serwisie Foxter-Sport) w trakcie rejestracji na zawody.

Link do ponownej płatności (w przypadku problemów) przesłany zostanie również na podany podczas rejestracji adres e-mail.

Prawo bezpłatnego startu przysługuje osobom zwolnionym z opłaty startowej przez Organizatora.

Uwagi: Opłata startowa nie podlega zwrotowi!

Rachunki za wpisowe będą wystawiane tylko w biurze, w dniu zawodów.

Wyżywienie:

Organizator zapewnia po zawodach w ramach opłaty startowej posiłek regeneracyjny, napoje w trakcie zawodów na trasie i na mecie.

Klasyfikacje:

XIV Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka:

Generalna: kobiet i mężczyzn,

Kategorie wiekowe kobiet (K):

K – 1 do 29 lat,

K – 2 30 – 44 lata,

K – 3 45 lat i powyżej,

K – P kat. płockich zawodniczek.

Kategorie wiekowe mężczyzn (M):

M – 1 do 29 lat,

M – 2 30 – 39 lat,

M – 3 40 – 49 lat,

M – 4 50 – 59 lat,

M – 5 60 lat i powyżej,

M – P kat. płockich zawodników.

Kategorie VII Mistrzostw Polski Lekarzy w Triathlonie MTB:

K1 – kobiety do 35 lat,

K2 – kobiety powyżej 35 lat,

M1 – mężczyźni do 35 lat,

M2 – mężczyźni 36 – 45 lat,

M3 – mężczyźni 46 – 55 lat,

M4 – mężczyźni powyżej 55 lat.

Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie:

Kategorie wiekowe kobiet (K):

K – 1 do 34 lat,

K – 2 35 lat i powyżej,

K – P kat. płockich zawodniczek.

Kategorie wiekowe mężczyzn (M):

M – 1 do 29 lat,

M – 2 30 – 39 lat,

M – 3 40 – 49 lat,

M – 4 50 lat i powyżej,

M – P kat. płockich zawodników.

Nagrody:

XIV Triathlon o Puchar Prezydenta Miasta Płocka:

Klasyfikacja generalna kobiet:

I – VI miejsce: nagrody pieniężne,

Klasyfikacja generalna mężczyzn:

I – VI miejsce: nagrody pieniężne.

Pierwsza trójka najlepszych zawodników w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzyma puchary,

Za zajęcie miejsc I – III w kategoriach wiekowych kobiet
i mężczyzn zawodnicy otrzymają puchary i  nagrody rzeczowe lub pieniężne),

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn (miejsca I – VI)  nie są brani pod uwagę w klasyfikacji kategorii wiekowych,

Zawodnicy kończący triathlon (z wyjątkiem zgłoszonych po 7 maja 2019) otrzymają na mecie pamiątkowy medal i upominki od sponsorów.

Otwarte Mistrzostwa Płocka Amatorów w Triathlonie:

Za zajęcie miejsc I – III w kategoriach wiekowych kobiet
i mężczyzn zawodnicy otrzymają puchary i  nagrody rzeczowe lub pieniężne,

Zawodnicy kończący triathlon (z wyjątkiem zgłoszonych po 7 maja 2019) otrzymają na mecie pamiątkowy medal i upominki od sponsorów.

14. Bezpieczeństwo zawodników.

Zawody odbędą się przy wyłączonym ruchu kołowym.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie we wszystkich konkurencjach zawodów.

Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania zawodów są ostateczne i niezmienne.

Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Miejskiej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego oraz służby porządkowej.

Wszyscy zawodnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

15. Postanowienia końcowe.

Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną i zabezpieczenie Wodnego   Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na trasie zawodów.

Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać:

czepki pływackie na trasie pływackiej,

numery startowe na trasie kolarskiej i biegowej.

Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych (informacja
o noclegach: www.plock.eu/pl/noclegi.html).

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie zawodów, wynikające z winy zawodników.

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmują    Organizatorzy.

Informacje dotyczące XIV Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka na www.pttdelta.pl

 

 

Znajdź nocleg od 07-06-2019 do 08-06-2019 z Booking.com w lokalizacji Płock (Polska)

Wydarzenia w pobliżu

[km]Nazwa WydarzeniaData startu
0.83 Garmin Iron Triathlon Płock 202017-05-2020
2.25 Garmin Iron Tri 202017-05-2020
2.25 XV Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka 202020-06-2020
71.91 Triathlon Stryków 202012-09-2020
82.24 Elemental Triathlon Series Grodzisk Mazowiecki 202005-07-2020
83.59 Garmin Iron Triathlon Brodnica 202023-08-2020
88.51 Łódź: 4h Trening z wideoanalizą kraula 16.02.202016-02-2020
88.79 TriOk Cross Duathlon Łódź 202026-04-2020
90.26 Testy pianek Dare2Tri Triathlon i Swimrun Łódź Luty 202016-02-2020
91.49 IRONMAN Enea 5150 Warsaw Triathlon 202014-06-2020