VIII Triathlon MOSiR Łomża

Logo Zawodów VIII Triathlon MOSiR Łomża
Data06-08-2023 ( pozostało )
AdresŁomża, Podlaskie Polska
DystanseTriathlon (1200m / 15km / 3km)
Linkhttp://www.mosir.lomza.pl
OrganizatorMOSiR Łomża
Widzisz błędną informacje w opisie wydarzenia. Daj nam znać klikając w ten link.

Opis zawodów

VIII Triathlon MOSiR Łomża odbędzie się 6 sierpnia 2023 r. w Łomży. Celem zawodów jest promocja miasta, popularyzacja triathlonu, promowanie lokalnych atrakcji turystycznych i sportowych oraz propagowanie zdrowego trybu życia. Organizatorem zawodów jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży. Zawody składają się z trzech części: pływania (1,2 km), jazdy rowerem (15 km) i biegu (3 km), a start i meta znajdować się będą na terenie kąpieliska miejskiego. Zawodnicy zostaną podzieleni na kategorie wiekowe i klasyfikacje, a zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody i puchary. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 16 lat oraz brak przeciwwskazań medycznych do udziału w zawodach. Wymagane jest noszenie kasku na trasie rowerowej oraz czepek podczas pływania, a numer startowy musi być widoczny podczas całego triathlonu. Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane online do dnia 24 lipca 2023 r. Więcej szczegółów w regulaminie poniżej:

 

Regulamin zawodów

VIII TRIATHLON MOSiR ŁOMŻA

06 sierpnia 2023 r.

 

REGULAMIN

I. CEL ZAWODÓW

Promocja Miasta Łomża.

Popularyzacja Triathlonu.

Promowanie miejscowości gospodarzy zawodów oraz lokalnych atrakcji turystycznych i sportowych.

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych w Polsce.


 

II. NAZWA IMPREZY

VIII Triathlon MOSiR Łomża

 

III. ORGANIZATOR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży

Adres: Zjazd 18, 18-400 Łomża

Telefon: +48 86 215 06 05

 

IV. TERMIN, DYSTANSE, TRASY

Biuro zawodów będzie mieściło się na starcie II etapu zawodów.

MOSiR Triathlon Łomża zostanie rozegrany na dystansie super sprinterskim dnia 06 sierpnia 2023 r.

Start i Meta. Start znajdować się będzie na terenie kąpieliska miejskiego
przy Moście Hubala w Łomży.

Meta - przy Hangarach WOPR. Odległość pomiędzy startem a metą wynosi
ok 1000 metrów.

Pływanie – dystans 1,2 km (Rzeka Narew), start z terenu kąpieliska miejskiego.
W przypadku, gdy temperatura wody spadnie poniżej 16°C obowiązuje nakaz pływania w piankach neoprenowych, triathlonowych.

Rower – dystans 15 km - 3 pętle. Start będzie znajdował się w rejonie przystani
u zbiegu bulwarów i wjazdu do Hospicjum (Rybaki 3). Trasę przejazdu rowerem przewidziano całą szerokością jezdni ulicami - Rybaki i Sikorskiego na odcinku
od ulicy Zdrojowej do ulicy Włościańskiej w Piątnicy.

Bieg – dystans 3 km - 3 pętle. Start zawodników do biegu odbędzie się
na bulwarach, dalej chodnikiem przy ulicy Rybaki do ulicy Żydowskiej.

Pomiar czasu – elektroniczny.

 

V. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE

Zwycięzca.

Klasyfikacja generalna kobiet.

Klasyfikacja generalna mężczyzn.

Klasyfikacja Najstarszy Zawodnik i Najmłodszy Zawodnik.

Klasyfikacja Najlepszy Łomżyniak i Najlepsza Łomżynianka.

 

VI. NAGRODY

Każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają puchary i nagrody.

Każdy z zawodników, który przekroczy linię mety w czasie 1:30 min otrzyma pamiątkowy medal.

Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie triathlonu.

 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

W zawodach na dystansie super sprinterskim mogą wziąć udział osoby,
które ukończyły 16 lat oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie.

W przypadku zawodniczek i zawodników niepełnoletnich wymagana będzie pisemna zgoda na udział w zawodach opiekuna prawnego.

Kask jest obowiązkowy na trasie rowerowej i w strefie zmian (od wzięcia
do odstawienia roweru).

Czepek obowiązkowy na I etapie zawodów – pływanie.

Każdy uczestnik jest zobowiązany pod karą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego podczas jazdy rowerowej: z przodu na sterze oraz na kasku rowerowym; podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa. Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie imprezy będą usuwane przez obsługę techniczną.

VIII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do Triathlon MOSiR Łomża będą przyjmowane online poprzez email Organizatora.

Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 24.07.2023 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą ważne.

Limit uczestników w Triathlon MOSiR Łomża na dystansie super sprinterskim wynosi 50 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczestników MOSiR Triathlon Łomża będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru
i rozliczenia nagrody.

Dane osobowe uczestników MOSiR Triathlon Łomża będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu
w związku z udziałem w Triathlon MOSiR Łomża obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie
jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w MOSiR Triathlon Łomża.

X. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkich uczestników MOSiR Triathlon Łomża obowiązuje niniejszy regulamin. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Uczestnik imprezy dokonujące zgłoszenia online akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
na potrzeby organizacji Triathlon MOSiR Łomża.

Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy- www.mosir.lomza.pl oraz przekazane do informacji mediów.

Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.

Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji
w wodzie.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika imprezy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Na miejsce imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków
i substancji zarówno przed jak i podczas imprezy pod warunkiem wykluczenia
z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.

Toalety zlokalizowane są w budynku portowym przy ulicy Żydowskiej (w pobliżu startu, pętli kolarskiej i pętli biegu).

Triathlon odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej (czerwona flaga), pływanie zostanie zamienione na bieg ze startu wspólnego na dystansie 5km.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego

W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Znajdź nocleg od 05-08-2023 do 06-08-2023 z Booking.com w lokalizacji Łomża (Polska)
Duathlon Radwanice

Pobierz z App Store i Google Play

Aplikacja MobilneAplikacja Mobilne

Newsletter Triathlonowy
Wydarzenia w pobliżu

[km]Nazwa WydarzeniaData startu
73.75 XI Duathlon Makowski 202310-09-2023
77.1 Paratriathlon Kraina Liwca 202322-04-2023
84.01 Cross Triathlon Szczytno 202330-07-2023
92.56 LOTTO Triathlon Energy Mrągowo 202327-08-2023
98.12 Cross Triathlon Siemiatycze 202327-08-2023

Dowiedz się więcej o Triathlonie