VII Triathlon MOSiR Łomża 2022

Logo Zawodów VII Triathlon MOSiR Łomża 2022
Data31-07-2022 ( pozostało )
AdresŁomża, Podlaskie Polska
DystanseTriathlon (1,2km / 15km / 3km)
Linkhttps://www.facebook.com
OrganizatorFundacja Wsparcia Rozwoju Sportu Turystyki i Rekreacji
Widzisz błędną informacje w opisie wydarzenia. Daj nam znać klikając w ten link.

Opis zawodów

VII TRIATHLON MOSiR ŁOMŻA
31 lipca 2022 r.


REGULAMIN

I. CEL ZAWODÓW
1. Promocja Miasta Łomża.
2. Popularyzacja Triathlonu.
3. Promowanie miejscowości gospodarzy zawodów oraz lokalnych atrakcji
turystycznych i sportowych.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
5. Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych w Polsce.

II. NAZWA IMPREZY
VII Triathlon MOSiR Łomża

III. ORGANIZATOR

Fundacja Wsparcia Rozwoju Sportu Turystyki i Rekreacji
ul. Zjazd 18, 18-400 Łomża
NIP 718 215 91 63
fundacja.lomza@wp.pl
 

IV. TERMIN, DYSTANSE, TRASY
1. Biuro zawodów będzie mieściło się na starcie II etapu zawodów.
2. MOSiR Triathlon Łomża zostanie rozegrany na dystansie super sprinterskim dnia 31 lipca 2022 r.
3. Start i Meta. Start znajdować się będzie na terenie kąpieliska miejskiego przy Moście Hubala w Łomży.
Meta - przy Hangarach WOPR. Odległość pomiędzy startem a metą wynosi ok 1000 metrów.
4. Pływanie – dystans 1,2 km (Rzeka Narew), start z terenu kąpieliska miejskiego.
W przypadku, gdy temperatura wody spadnie poniżej 16°C obowiązuje nakaz pływania w piankach neoprenowych, triathlonowych.
5. Rower – dystans 15 km - 3 pętle. Start będzie znajdował się w rejonie przystani
u zbiegu bulwarów i wjazdu do Hospicjum (Rybaki 3). Trasę przejazdu roweremprzewidziano całą szerokością jezdni ulicami - Rybaki i Sikorskiego na odcinku
od ulicy Zdrojowej do ulicy Włościańskiej w Piątnicy.
6. Bieg – dystans 3 km - 3 pętle. Start zawodników do biegu odbędzie się na bulwarach, dalej chodnikiem przy ulicy Rybaki do ulicy Żydowskiej.
7. Pomiar czasu – elektroniczny.

V. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
Zwycięzca.
1. Klasyfikacja generalna kobiet.
2. Klasyfikacja generalna mężczyzn.
3. Klasyfikacja Najstarszy Zawodnik i Najmłodszy Zawodnik.
4. Klasyfikacja Najlepszy Łomżyniak i Najlepsza Łomżynianka.

VI. NAGRODY
1. Każdy zawodnik otrzymuje darmowy pakiet startowy.
2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają puchary i nagrody.
3. Każdy z zawodników, który przekroczy linię mety w czasie 1:30 min otrzyma
pamiątkowy medal.
4. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie triathlonu.

NAGRODY FINANSOWE:

Zwycięzca - 1500zł 2

Miejsce 1 klasyfikacja generalna kobiet - 500zł
Miejsce 2 klasyfikacja generalna kobiet - 300zł
Miejsce 3 klasyfikacja generalna kobiet - 200zł
Miejsce 1 klasyfikacja generalna mężczyzn - 500zł
Miejsce 2 klasyfikacja generalna mężczyzn - 300zł
Miejsce 3 klasyfikacja generalna mężczyzn - 200zł
Najmłodszy Zawodnik - 100zł
Najstarszy Zawodnik - 100zł
Najlepszy Łomżyniak - 500zł
Najlepsza Łomżynianka - 500zł

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W zawodach na dystansie super sprinterskim mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie.
2. W przypadku zawodniczek i zawodników niepełnoletnich wymagana będzie pisemna zgoda na udział w zawodach opiekuna prawnego.
3. Kask jest obowiązkowy na trasie rowerowej i w strefie zmian (od wzięcia do odstawienia roweru).
4. Czepek obowiązkowy na I etapie zawodów – pływanie.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany pod karą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego podczas jazdy rowerowej: z przodu na sterze oraz na kasku
rowerowym; podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa. Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie imprezy będą usuwane przez obsługę techniczną.

VIII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do Triathlon MOSiR Łomża będą przyjmowane online poprzez email: fundacja.lomza@wp.pl
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 22.07.2022 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą ważne.
3. Limit uczestników w Triathlon MOSiR Łomża na dystansie super sprinterskim wynosi 50 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. Decyduje kolejność zgłoszeń.
BRAK OPŁATY WPISOWEJ

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników MOSiR Triathlon Łomża będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania,
odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników MOSiR Triathlon Łomża będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Triathlon MOSiR Łomża obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne,
wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w MOSiR Triathlon Łomża.

X. UWAGI KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników MOSiR Triathlon Łomża obowiązuje niniejszy regulamin. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
2. Uczestnik imprezy dokonujące zgłoszenia online akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji Triathlon MOSiR Łomża.
3. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy- www.mosir.lomza.pl oraz przekazane do informacji mediów.
4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
5. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas
dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika imprezy.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
9. Na miejsce imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków
alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich
środków i substancji zarówno przed jak i podczas imprezy pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
10. Toalety zlokalizowane są w budynku portowym przy ulicy Żydowskiej (w pobliżu startu, pętli kolarskiej i pętli biegu).
11. Triathlon odbędzie się bez względu na pogodę. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej (czerwona flaga), pływanie zostanie zamienione na bieg ze startu wspólnego na dystansie 5km.
12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny.
13. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego
14. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Znajdź nocleg od 30-07-2022 do 31-07-2022 z Booking.com w lokalizacji Łomża (Polska)

Newsletter Triathlonowy
Wydarzenia w pobliżu

[km]Nazwa WydarzeniaData startu
73.84 X Duathlon Makowski 202211-09-2022
75.55 Elemental Tri Series Białystok Triathlon 202221-08-2022
85.27 Triathlon Szczytno 202230-07-2022
92.85 LOTTO Triathlon Energy Mrągowo 202228-08-2022
96.52 III Powiatowy Duathlon & RunKids Opinogóra 202224-09-2022
97.83 Cross Triathlon Siemiatycze 202228-08-2022

Dowiedz się więcej o Triathlonie