Ze względu na zagrożenie empidemią COVID-19 wiele zawodów zostało odwołanych lub przełożonych. Sprawdź listę zawodów dotkniętych epidemią koronawirusa.

Event has been cancelled

Chęciny Triathlon 2019 - wydarzenie odwołane

Logo Zawodów Chęciny Triathlon 2019
Data15-09-2019 ( pozostało )
AdresChęciny, Świętokrzyskie
DystanseSztafeta - 1/2 ironman (1900m / 80km / 20km)
Sztafeta - 1/4 ironman (950m / 40km / 10km)
Triathlon - 1/2 ironman (1900m / 80km / 20km)
Triathlon - 1/4 ironman (950m / 40km / 10km)
Linkhttp://checinytriathlon.org
Widzisz błędną informacje w opisie wydarzenia. Daj nam znać klikając w ten link.

Opis zawodów

Regulamin Chęciny Triathlon 2019 
DYSTANS 1/4 IM

DYSTANS 1/2 IM

1. CEL IMPREZY

Promocja Gminy i Miasta Chęciny 
Popularyzacja triathlonu 
Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji 
Umożliwienie współzawodnictwa poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją.

2. ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie sportowe Triathlon Polska
z siedzibą w Kielcach
25-417, ul. Warszawska 312 h

Kontakt:

tel.692 217 503
biuro@stotriathlonpolska.com.pl

3. TERMIN IMPREZY, TRASA

Zawody 1 / 4 IM i 1/2 odbędą się w dniu 15 września 2019

DYSTANS 1 / 4 IM

Start główny o godz. 12:30 - Aquatica Park Bolmin (I strefa zmian)
Start SZTAFET o godz. 12:40 - Aquatica Park Bolmin (I strefa zmian)
Odprawa startowa - godz. 12:00 przy strefie wejścia do wody
Jazda na rowerze: 40 km (z Aquatica Park Bolmin do Chęcin); 
nawierzchnia asfaltowa, trasa zamknięta dla ruchu samochodowego; KASK OBOWIĄZKOWY!
Chęciny: II strefa zmian pod Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach
Bieg: 10 km; meta w rynku
Limit czasu ukończenia zawodów – 4 h

DYSTANS 1/2 IM
- Start główny o godz. 09:00 - Aquatica Park Bolmin (I strefa zmian)
- Start SZTAFET o godz. 09:15 - Aquatica Park Bolmin (I strefa zmian)
- Odprawa startowa - godz. 08:30 przy strefie wejścia do wody
- Pływanie: 1,9 km ;
- Jazda na rowerze: 80 km ,nawierzchnia asfaltowa, trasa zamknięta dla ruchu samochodowego; KASK OBOWIĄZKOWY! 
- Chęciny: II strefa zmian pod Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach
- Bieg: 20 km; meta w rynku
- Limit czasu ukończenia zawodów – 7g 30 minut

 

 

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo startu w zawodach posiadają osoby:
- w przedziale wieku 16-18 lat, tylko zawodnicy klubów triathlonowych ( DYSTANS 1/4 IM)
tylko z pisemną zgodą trenera prowadzącego i rodzica;
- które ukończyły 18 lat
- które wypełniły formularz zgłoszeniowy i dokonały opłaty startowej
- w dniu startu potwierdzą swoją tożsamość (dokument ze zdjęciem) i podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu
- Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 15.09.2019 o godz.7:30 o ile nie zostanie wcześniej osiągnięty limit uczestników.

1/4 IM-limit startujących – 250 osób plus 20 sztafet

1/2 IM-limit startujących – 100 osób plus 20 sztafet

 

Dopuszczone są rowery czasowe oraz wyposażone w lemondke
Na etapie rowerowym obowiązuję zakaz draftingu

 

5. KARY

System kar polega na upomnieniu lub doliczeniu czasu do wyniku końcowego zawodnika za wykroczenia (np. jazda na rowerze przed linią wyznaczającą
koniec T1 lub jazda na rowerze za linią wyznaczającą początek T2)
· Otrzymanie trzeciej kary powoduje dyskwalifikację zawodnika
· Zasady zakazu draftingu oceniane jest przez sędziów stosownie do okoliczności, w których nastąpiło
· Jazda bez kasku lub w kasku odpiętym karane będą natychmiastową dyskwalifikacją!

- Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza   zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy Chęciny Triathlon,
- Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora/Współorganizatora oraz Sponsorów głównych.

 

6. OPŁATY STARTOWE

Dystans 1 / 4 IM

 

SINGIEL
Pierwsze 100 osób zarejestrowanych i opłaconych – 135 zł

 

Drugie 100 osób zarejestrowanych i opłaconych -245 zł

 

Ostatnich 50 zawodników - 320 zł

 

Opłata w dniu zawodów w biurze zawodów 350 zł

 

SZTAFETY

Pierwsze 10 sztafet- 80 zł od osoby

 

Następnych 10 sztafet -125 zł od osoby

 

Opłata w dniu zawodów w biurze zawodów 150 zł

 

Dystans 1 / 2 IM

 

SINGIEL
Pierwsze 50 osób zarejestrowanych i opłaconych – 150 zł

 

Drugie 50 osób zarejestrowanych i opłaconych -265 zł

 

Opłata w dniu zawodów w biurze zawodów 350 zł

 

SZTAFETY

Pierwsze 10 sztafet- 100 zł od osoby

 

Następnych 10 sztafet -125 zł od osoby

 

Opłata w dniu zawodów w biurze zawodów 150 zł

 

 
W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty – wpisowe nie podlega zwrotowi i przechodzi jako opłata za start w następnym roku
- Opłatę należy dokonać na konto:
Stowarzyszenie sportowe Triathlon Polska z siedzibą w Kielcach
Nr konta: Alior Bank 55 2490 0005 0000 4530 8494 5969
W tytule przelewu prosimy wpisać :
imię, nazwisko, triathlon lub triathlon sztafeta (jeśli zawodnik/zawodniczka dokonuje opłaty za start w sztafecie)

6. KLASYFIKACJA

 

- Kategoria Open Kobiet
- Kategoria Open Mężczyzn
- Kategoria wiekowa K/M: 16-29
- Kategoria wiekowa K/M 30-39
- Kategoria wiekowa K/M 40-40

- Kategoria wiekowa K/M 50-60

- Kategoria wiekowa K/M 60+

 

NOWOŚĆ

-Kategoria GENERALNA  - TRIATHLON –CYKL ZAWODÓW TRIATHLONOWYCH- - składająca się z trzech zawodów triathlonowych w jednym roku.

 

Klasyfikacja generalna cyklu  Triathlon – cykl zawodów triathlonowych prowadzona będzie w kategorii generalnej dla kobiet i mężczyzn. Punktowanych będzie 50 pierwszych zawodników i w osobnej klasyfikacji 10 najlepszych zawodniczek

Klasyfikacja sztafet bez podziału na płeć i kategorie wiekowe.

Dodatkowa kategoria - Mistrzostwa Polski Nauczycieli na dystansie 1 / 4 IM (z podziałem na płeć). 
Wymagane do weryfikacji w biurze zawodów dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu w placówce oświatowej lub legitymacja nauczyciela.

7. NAGRODY

-Zawodnicy w klasyfikacji GENERALNEJ  - TRIATHLON –CYKL ZAWODÓW TRIATHLONOWYCH kobiet za miejsca I, II, III - nagroda finansowa oraz trofea

-Zawodnicy w klasyfikacji GENERALNEJ  - TRIATHLON –CYKL ZAWODÓW TRIATHLONOWYCH mężczyzn za miejsca I, II, III - nagroda finansowa oraz trofea

- Zawodnicy w klasyfikacji open kobiet za miejsca I, II, III - nagroda finansowa oraz trofea
- Zawodnicy w klasyfikacji open mężczyzn za miejsca I,II,III - nagroda finansowa oraz trofea
- Zawodnicy w klasyfikacji kategorie wiekowe K/M za miejsca I,II,III - nagroda rzeczowa oraz trofea
- Pierwsze na mecie sztafety (miejsca I-III) otrzymają nagrody rzeczowe oraz trofea
- Nagrody w kategorii open i kategoriach wiekowych się „nie dublują”
- Odbiór nagród rzeczowych może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród

-Odbiór nagród finansowych odbędzie się drogą elektroniczną na wskazane przez zawodnika konto bankowe w terminie do 7 dni po zakończeniu zawodów. Zawodnik zobowiązany jest w tym terminie dostarczyć organizatorowi nr konta bankowego.

8. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

Startujący w ramach pakietu startowego otrzymują:
- komplet numerów startowych (na koszulkę, kask i rower); w przypadku sztafet
- jeden komplet na cały zespół
- pomiar elektroniczny - wyniki będą dostępne na stronie:
www.checinytriathlon.com.pl
 oraz w biurze zawodów po zakończeniu rywalizacji

- koszulkę finishera
- prawo do korzystania z punktów z wodą i napojami na trasie
- posiłek po zawodach
- po przekroczeniu linii mety medal
- ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków na czas trwania imprezy
- zabezpieczenie medyczne i ratownicze.
przydatne gadżety.

9. POMIAR CZASU

- Pomiar czasu elektroniczny – za pomocą chipów (do zwrotu za linią mety);
chip należy umieścić na nodze (nad kostką) - Zawodnicy sztafety przekazują sobie chip w strefie zmian
- Zawodnik, który przekroczy linię mety bez chipa musi zgłosić ten fakt
sędziemu, w biurze zawodów lub ekipie obsługującej pomiar czasu

 

 

 

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Biuro zawodów będzie się mieścić przy Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach
- Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów:

14.09.2019 15:00 - 18:00

15.09.2019 07:00 - 11:20 (dla zawodników 1/2 IM do godziny 8:30)


- Obok biura zawodów będzie zlokalizowana II strefa zmian
- Wstawianie rowerów do I strefy zmian zlokalizowanej przy Aquatica Park Bolmin:

14.09.2019 w godz. 17:00 do 19:00

15.09.2019 w godz. 07:30 do 08:30 oraz dla zawodników 1/4 IM do 11:30 z wyłączeniem czasu w którym zawodnicy 1/2 IM będą opuszczali strefę T1
- Pozostawienie rzeczy do części biegowej w godz. 7:30-11:00. Odbiór rowerów z II strefy zmian w godz. 16:00 – 18:00
- Odbiór pakietów startowych, wstawianie i odbieranie rowerów oraz rzeczy ze stref zmian będzie niemożliwe poza wyznaczonymi terminami
- Uczestnicy będą mogli skorzystać z sanitariatów przy biurze zawodów
- Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne

–Przejazd z biura zawodów do miejsca startu ( około 6 km) odbywa się indywidualnie przez samych zawodników lub w przejazdach grupowych – kolarskich za przewodnikiem Organizatora
- Każdy zawodnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych).

Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe zawodników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach
- Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym zawodnikom oraz osobom trzecim
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy zawodnika. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z imprezą zawodnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów
- Zawodnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą
- Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów
- Zawodnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis zawodnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się i akceptację regulaminu uczestnictwa w zawodach
- Zawody przeprowadzone będą wg niniejszego regulaminu oraz przepisów Polskiego Związku Triathlonu. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska. Interpretacja regulaminu należy do organizatora
- Reklamacje dotyczące CHĘCINY TRIATHLON Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.


 

NOCLEGI

 

Informacji udziela Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy Chęciny
tel. + 48 41 31 51 829
informacja@checiny.pl

 

http://www.checiny.pl

 

 

Znajdź nocleg od 14-09-2019 do 15-09-2019 z Booking.com w lokalizacji Chęciny ()

Wydarzenia w pobliżu

Przykro nam, ale nie mamy w bazie żadnych wydarzeń z okolicy